Yenidoğan Sarılığı (Neonatal Hiperbilirübinemi) Sunum


16 Eylül 2011

YENİDOĞANDA SARILIK HAKKINDA SUNUM

Sunuda bulunan bir kısım;

Neonatal Hiperbilirubinemi :
* Yenidoğan bebeklerin yarısından fazlasında yaşamın ilk günlerinde sarılık gelişebilir
* Gözle görülebilen sarılık:
- Erişkinlerde: >2mg/dl
- Yenidoğanlarda: >6mg/dl

Bilirubin nereden geliyor?
* Hem metabolizmasından….
* 6-10 mg/kg/gün. (erişkin 3-4mg/kg/gün)
- %75: yaşam süresi dolmuş eritrositlerin RES te parçalanmasıyla.
- %25: miyoglobin, sitokromlar, katalaz, peroksidaz.
- 1 gr hem den 34mg bilirubin meydana gelir.

Sarılıkta fizik muayene :
* Cilde parmakla bastırıldığında sarılık …
- Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında sarılık gözlendiğinde, yüksek sarılık söz konusudur.
* Transkutan bilirubinometre ile ölçüm fikir verebilir
* Ekimoz, sefalhematom..?
- Organomegali?

Ciltte sarılığın dağılımı :
Sarılık vücutta sefalo-kaudal dağılım gösterir.

Sarılıkta laboratuar :
* Total serum bilirubin seviyesi
* Kan grubu, Rh tayini, Coombs (bebek ve annede)
* Kan yayması (eritrosit morfolojisi ve retikülosit sayımı)
* Hematokrit
* Antikorlar
* Direkt bilirubin:
- (2 haftadan fazla uzayan sarılıklarda ve kolestaz düşünüldüğünde)
* Uzamış sarılık (2 haftadan fazla):
- TORCH, sepsis work-up, metabolic, thyroid
* G6PD

Fizyolojik sarılık :
* Bebek sağlıklı
* 3.günde 12 mg/dl, pretermlerde 15 mg/dl.
* Hemoliz ve kanama bulgusu yok
* Metabolik hastalık yok

Oluş mekanizması:
* Bilirubin yapımında artış:
- eritrosit kitlesi fazla ,
- RBC yaşam süresi kısa (90 gün)
- Hb dışı hem proteinleri artmış
* Enterohepatik dolaşımın artması:
- Beta-glukuronidaz aktivitesi artmış
- Bilirubin monoglukuronid yapımı artmış
- İntestinal floranın yetersizliği
- Barsak motilitesinin azalması ve az gaita çıkarma
* Bilirubin Uptake : * ligandin
* Konjugasyon : * UDPG-T aktivitesi
* Bilirubinin hepatik ekskresyonu

Patolojik sarılık :
* Genel kurallar;
- Başlama zamanı 0.5 mg/dl/saat
- Eşlik eden başka bir hastalık bulgusunun olması
—Kusma, letarji, yetersiz beslenme, ağırlık kaybı
- Sarılığın term bebekte 7 gün, preterm bebekte 15 günden fazla sürmesi.

Hikayede:
Ailevi:
G6PD eksikliği, herediter sferositoz, metabolik hastalık, enzim eksikliği.
Kardeşlerde:
İmmun yada anne sütü sarılığı hikayesi.
Hamilelikte:
İnfeksiyon, ilaç kullanımı, diyabet.
Doğumda:
Travma, kordun geç klampe edilmesi, asfiksi.

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak sunumun tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Prof Dr Faruk Alpay

Konuyla ilgili aramalar: ppt , pps , bx , pptx , ppsx , yenidoğan sarılığı, hakkında , görüntülü anlatım , sunum, powerpoint, neonatal hiperbilirubinemi , yenidoğanda sarılık

–> SUNUMLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Yenidoğan Sarılığı (Neonatal Hiperbilirübinemi) Adlı Sunumu İndir    Alternatif İndirme

Kategori: Hastalıklar


Yorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!